Paribu, Türkiye’de günümüze kadar gerçekleştirilen en kapsamlı kripto para bilinirlik ve algı araştırma sonuçlarını açıkladı. Araştırma, ekosistemde gidilmesi gereken bir yol olduğunu ve kullanıcı memnuniyetinin giderek arttığını gösteriyor. Paribu için Akademetre Şirketi’nin gerçekleştirdiği “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırma” sonuçları kripto para dünyasıyla ilgili önemli ve detaylı veriler ortaya koydu.

Araştırma online yüz yüze görüşme tekniğiyle yapılan ve tüm Türkiye’yi temsil eden bir örneklem grubu üzerinde gerçekleştirildi, araştırmaya göre Türkiye’de kripto parayla işlem yapanların oranı yüzde 0,7 çıktı. Elde edilen sonuca göre bugüne kadar Türkiye’de para kullanımıyla alakalı yapılan araştırmalarda açıklanan rakamların gerçekten uzak olduğunu gösterdi.  Araştırmaya göre öğrenilen başka bir gerçeklikte kripto paraların üretiminde blokzincir teknolojisinin kullanıldığını bilmeyenlerin oranının yüzde 96,8 olduğunu ortaya çıkardı. Araştırma, kripto parayla işlem yapanların yüzde 72,7’sinin ise işlem deneyiminden memnun kaldığı sonucuna ulaştırdı. Kullanıcıların memnuniyetinde işlem kolaylığı etkili bir durum, ele geçen kazanç da kullanıcı memnuniyetindeki diğer önemli etkenler içinde yer alıyor.  Araştırma sonuçları; kripto paraların merkeziyetsiz yapısının kullanıcılar adına motivasyon verici olduğunu gösterirken, yeni neslin kripto paraya hızla adapte olduğunu yansıtıyor.

“Ekosistemle tanışmayı ve bu işin içinde olmayı bekleyen ciddi bir kitle var”

Ekosisteme yönelik bu kapsamda bir araştırmanın ilk kez yapıldığını vurgulayan Paribu CEO’su Yasin Oral, “Türkiye’de bugüne kadar kripto para algısı ve kullanımıyla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Ancak bizim gözlem ve verilerimizle bu çalışmaların sonuçlarının eşleşmediğini gördük. Bu farklılıkların yarattığı şüpheleri giderebilmek için yerli bir araştırma şirketiyle, doğru araştırma yöntemleriyle bir araştırma yaptırmak istedik. Akademetre’yle yaptığımız iş birliği sonucunda en kapsamlı araştırma ve doğru veriler ortaya çıktı” dedi. Türkiye’de kripto para kullanımının halihazırda düşük bir seviyede olduğunu belirten Oral, “Ekosistemle tanışmayı bekleyen ciddi bir kitle var. Türkiye’nin genç ve teknolojiye yatkın nüfusu kripto paranın avantajlarıyla tanıştıkça kullanıcı sayısı artacaktır. Kripto parayla işlem yapanların memnuniyet oranının yüksek olması da bunun göstergesi” ifadelerini kullandı.

Araştırma 12 ilde gerçekleştirildi, araştırma için kripto para veya Bitcoin’i duyan 1000 kişiye ulaşıncaya kadar 6253 kişiyle görüştüklerini belirten Akademetere Kurucu Dr. Halil İbrahim Zeytin, “Türkiye’nin en kapsamlı kripto para araştırma raporunu pandemi sürecinde tüm sağlık tedbirlerini alarak, kalitatif ve kantitatif araştırmalar yürüterek tamamladık. Türkiye’deki kripto para bilinirliği, algısı, yatırım aracı olarak görülme eğiliminin yanı sıra kripto paraya dair beklentileri, motivasyonları ve bariyerleri ortaya çıkardık” dedi.

Dikkat çekici sonuçlar;

Araştırmada ortaya çıkan diğer bulgular şu şekilde sıralanıyor:

Araştırmaya katılanların yüzde 34’ü kripto paraya güveniyor.

En çok işlem yapanlar Y Kuşağı’nın temsilcileri (yüzde 68,7).

Eğitim seviyesi arttıkça kripto para yatırımları da artıyor. Kripto para ile işlem yapanların yüzde 87,3’ünü lise ve üniversite mezunları oluşturuyor.

Kripto para ile işlem yapanların yüzde 75,3’ü ücretli çalışanlardan oluşuyor.

Kripto parayı duyanlar arasında erkek ve kadınların oranı çok yakınken, işlem yapan her 5 kişiden 1’i kadın.

Kripto para bir yatırım aracı olarak görülüyor. Kripto paranın hangi amaçla kullanıldığı yönündeki soruya verilen çoklu yanıtlarda oranlar şöyle:

Yatırım (yüzde 58,4)

Al-sat işlemleri (yüzde 57,7)

Para transferi (yüzde 29,9)

Kullanıcılar teknolojiye dayalı olduğu için kripto parayı tercih ederken (yüzde 48,3), bunu “merak” (yüzde 47) ve “yüksek getiri beklentisi” (yüzde 24) takip ediyor.

Kripto para bilgi kaynağı tercihinde internet araştırması (yüzde 33,3) ve sosyal medya (yüzde 17,7) ilk iki sırada yer alıyor.

Araştırma Hakkında

Araştırma, Türkiye’yi temsilen İBBS Düzey-1 kapsamında 12 ilde, kent merkezlerinde gerçekleştirildi.

Araştırmanın ilk aşamasında, kripto parayı/Bitcoin’i duyan 1000 kişiye ulaşıncaya kadar tarama çalışması yapıldı. Türkiye’de kripto para/Bitcoin’i duyan 1000 kişiyi bulana dek toplam 6253 kişiyle görüşüldü.

Tarama çalışması sonucunda kripto parayı/Bitcoin’i duyan 18 yaş ve üzeri A, B, C1, C2, D sosyoekonomik statüde %95 güven düzeyinde ±3,0 hata payına göre 1000 kişiyle görüşüldü. 1000 kişi içerisinde kripto para/Bitcoin kullanan kişiler rassal biçimde belirlendi.

Araştırmanın ikinci aşamasında, kripto para/Bitcoin ile işlem yapan kişiler üzerinde yapılacak analizlerin istatistiki yeterlilik arz etmesi için kripto para/Bitcoin ile işlem yapan kişilerin örneklemi 44 kişiden 300’e tamamlandı.

300 örneklem, %95 güven düzeyi ±5,0 hata payına karşılık gelmektedir.

Kalitatif araştırma 3 fokus grupla yapılmıştır.

Kripto para ile işlem yapma durumu, işlem yapma miktarından bağımsızdır.

Leave a comment

tr_TRTurkish